תקנון

התקנון נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

הקדמה לתקנון

אתר הקונדיטורית אליה (להלן: "האתר") הוא אתר בו ניתן למצוא מתכונים וקורסים אונליין, כל אדם מוזמן להשתמש או לקחת באתר חלק בכפוף להסכמה לתקנון ותנאי השימוש אשר המפורטים להלן.
בעלת האתר אליה אביוף (להלן: הקונדיטורית אליה) שומרת לעצמה הזכות לעדכן את התקנון או את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת ללא התראה/הודעה כלשהי.

קניין רוחני

אתר זה וכל המידע  הנמצא בו. לרבות: עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי תמונה ומדיה, סרטונים, סרטים, טקסטים, תמלילים, קבצי שמע, קבצים המוצעים להורדה באתר וכן כל חומר או קובץ אחר אשר מאוחסן באתר שייך ומהווה קניין רוחני של הקונדיטורית אליה. אין לעשות באף אחד מהפריטים הללו שימוש ללא אישור כתוב מהקונדיטורית אליה.

כמו כן, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל או לעבד תמונות, סרטונים, קבצים אחרים, סימנים מסחריים או כל מדיה או תוכן אחר מבלי אישור כתוב מהקונדיטורית אליה.

התחייבות המשתמש באתר

בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אף אחד או יותר מהדברים הבאים:
– הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס, סוס טרויאני, נוזקה או כל קוד אחר, המתוכנן לחבל, להרוס, לשבש או להגביל את השימוש באתר או את חווית המשתמשים באתר.
– מתקפת DDOS על שרתי האתר.
– הפצת ספאם אל\משרתי האתר.
– פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, תמונות, סרטונים, קבצים, סימני מסחר או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.
– שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.
– הפצת חומר, מתכונים, תכני קורסים מהאתר בכל מקום שהוא.
– פרסום תגובות פוגעניות ו\או גזעניות ו\או כל תגובה העלולה לפגוע באדם כלשהו.

מדיניות רישום והשתתפות בקורסים דיגיטלים

רכישת קורס דיגיטלי או כל מוצר אונליין אחר באתר אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והמדינה בה הוא מתגורר.
על הרוכש קורס באתר להיות בעל כתובת דואר אלקטרוני תקפה ע"מ לקבל הוראות הנאה מהטובין אותו רכש.
על תושב ישראל מתחת לגיל 18 או אדם הזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, לקבל הסכמת הוריו ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמכור לעיל לפני ביצוע רכישה או פעולה באתר.
ביצוע הזמנה ייעשה באמצעות אפשרויות הרכישה המקוונת באתר.
התשלום באתר מוצג במטבע שקל ישראלי חדש וכולל את מחיר המוצר הסופי ומע"מ ע"פ כל דין.
לקונדיטורית אליה הזכות לשנות מחירי המוצרים בכל עת שתחפוץ לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת כלשהי.
לקונדיטורית אליה הזכות לבטל כל קופון, אישי או כללי, בכל עת שתחפוץ לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת כלשהי.
המחיר הקובע הינו המחיר המופיע באתר בעת ביצוע התשלום.
התשלום באתר יתבצע מראש  באמצעות העברה בנקאית לפרטי החשבון שיסופקו ע"י הקונדיטורית אליה ויופיעו ללקוח בסל הקניות, במידה ובחר באופציה העברה בנקאית.
בסיום הזמנתך ישלח אלייך מכתב בדואר אלקטרוני שסיפקת במהלך תהליך הרכישה, ובו אישור, אם קיים, על ביצוע העסקה ופרטי ההזמנה.
לאחר השלמת הרכישה של קורס אונליין לאתר, יישלח אליך מכתב בדואר אלקטרוני שסיפקת במהלך תהליך הרכישה ובו פרטי ההתחברות לקורס שרכשת, הגישה לקורס תתאפשר למשך 5 שנים מיום ביצוע העסקה לקורס קונדיטוריה המלא ולמיני קורסים שנה מיום ביצוע העסקה.
רכישת מוצר מקנה גישה אישית ובלעדית ללקוח לתוכן המוצר, ואין לעשות שימוש קבוצתי או פומבי בתוכן המוצר שנרכש.
היה ולקוח אשר רכש קורס אונליין באתר והפר תנאי מתנאי תקנון זה או חלק ממנו או הפר קניין הרוחני של בעלת האתר או פגע באתר, תישלל ממנו המשך הגישה לתוכן המוצר הדיגיטלי שרכש והלקוח מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה כלפי הקונדיטורית אליה בהקשר זה.
אין הקונדיטורית אליה אחראית על כל בעיית או תקלת תקשורת, או כל בעיה אחרת אשר תמנע מהלקוח לגשת לאתר ו\או לקורס והלקוח מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה כלפי הקונדיטורית אליה בהקשר זה.
הקונדיטורית אליה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות כלפי הלקוח והלקוח מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה כלפי הקונדיטורית אליה במידה ואתר הקונדיטורית אליה ו\או תוכן הנמצא בו יימחק ו\או ייסגר ו\או יאבד ו\או לא יעבוד מסיבה כלשהי ובעקבות כך לא תתאפשר גישה לקורס.
לאחר רכישת הקורס, ובמידה ולא ביטלת את הרכישה, תוקנה לך גישה לכל השיעורים, הפרקים, קטעי הוידאו והקבצים הקשורים אליו למשך כשנה. גישה זו תינתן, למעט במקרה כל עוד הקורס באוויר. במידה והקורס ו/או האתר יורדו מהאוויר מכל סיבה שהיא הגישה תיפסק.
הקונדיטורית אליה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים ו\או להשתמש במוצרים באתר.
הקונדיטורית אליה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא לכל שימוש לרעה, שימוש שלא כדין, שימוש בלתי מורשה או שימוש במרמה או שימוש בפרטי אשראי ללא ידיעת בעליו שייעשה ע"י אדם\ צד ג' כלשהו בכרטיס או בפרטי האשראי.
במקרים בהם הקונדיטורית אליה לא תוכל לספק את ההזמנה הודעה על כך תימסר למזמין.
מחירי המוצרים הינם לפי המופיע בדף התשלום הסופי ועלולים להשתנות בכל עת וללא התראה מוקדמת.

מדיניות ביטולי קורסים

הרוכש קורס באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010.
– ניתן לבטל רכישת קורס ולבקש החזר על התשלום לקורס תוך 14 יום מהרכישה וזאת במידה ולא נרשמה התחברות לאתר. במידה ובוצעה התחברות לא יתאפשר לקבל החזר כספי.
– לא ניתן לבטל עסקה ולא יינתן החזר כספי לאחר ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה, גם אם לא בוצעה התחברות לאתר.
– ביטול של עסקה יעשה באמצעות תיבת צור הקשר באתר. שעת בקשת הביטול תירשם כשעה בה תתקבל בקשה זו.
– במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, הקונדיטורית אליה תעביר את בקשת הביטול לחברת האשראי, המועד בו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלויה בחברת האשראי.
– בביטול עסקה יקוזזו מההחזר דמי ביטול עסקה בסך 5% משווי העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
– נעשתה העסקה בכרטיס אשראי, בנוסף לדמי ביטול העסקה, בסך 5% משווי העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, יקוזז מההחזר גם הסכום שנגבה ע״י חברת כרטיסי האשראי בגין העסקה בסך 2.9% מסך העסקה.

פרטי המשתמש ופרטיות 

– בעת רכישת מוצר הלקוח יתבקש להזין פרטים אישיים (שם, טלפון, דוא"ל וכד'), פרטים אלו ישמשו לצורך הרשמה לקורס בלבד ולא לשום מטרה אחרת. פרטים אלו לא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר וכמו כן לא יועברו לצד ג'.
– בעת הזנת פרטי טלפון, דוא״ל באתר הינך מאשר לקבל מכתב ו/או סמס ו/או שיחה באמצעים אלו בנוגע לקורס ו/או תכנים נוספים באתר.
– הזנת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. הקונדיטורית אליה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט נגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.
– פרטי כרטיס האשראי לא נשמרים באתר ולא נעשה בהם שימוש למעט פעולת הרכישה.

תנאים נוספים

– הקונדיטורית אליה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר בכל עת שהיא והלקוח מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה כלפי הקונדיטורית אליה בהקשר זה.
– הקונדיטורית אליה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו לקוח או צד ג' או רכוש כלשהו ניזוק בנזק כלשהו ומסיבה כלשהי כתוצאה מהשימוש באתר ו\או כתוצאה כלשהי מהשימוש בתכנים (המתכונים, הקורסים,  השיעורים, המדיה וכל קובץ אחר) הנמצאים בו.
– האתר בנוי על בסיס וורדפרס ומצוייד בטכנולוגיות מתקדמות ביותר לצורך הגנה על פרטיות המשתמשים בו, עם זאת, הקונדיטורית אליה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו משתמש או פרטיו או צד ג' כלשהו ניזוק כתוצאה ממתקפה נגד האתר או מפריצה לאתר או מכל סיבה אחרת הקשורה לאתר.